For tannleger

Hva gjør vi

Som spesialister i periodonti, endodonti og oralkirurgi tilbyr vi de fleste behandlinger innen våre fagdisipliner, inkludert (men ikke begrenset til) eksemplene under:

Spesialist i endodonti

 • Ortograd rotbehandling (endo)
 • Retrograd rotbehandling (rotamp)
 • Rotresorpsjoner
 • Dental smertediagnostikk

Spesialist i periodonti

 • Systematisk periodontittbehandling
 • Periodontalkirurgi (lappoperasjoner, resektiv og regenerativ behandling)
 • Preprotetisk kirurgi (kroneforlengning med bevaring av festet gingiva)
 • Mucogingival kirurgi (Retraksjonsbehandling, gingivatransplantater for å bedre feste gingiva)
 • Implantatkirurgi (Implantasjon, periimplantitt)

Spesialist i oral medisin og kirurgi

 • Dentoalveolær kirurgi (ekstirpasjoner, antrumslukning, biopsi av hard- og bløtvev m.m.)
 • Implantatkirurgi (Implantasjon, benaugmentasjoner, inklusiv intern og ekstern sinus lift, eksplantasjoner)
 • Slimhinnelidelser

Ønskeliste for henvisninger

Generelt synes vi dere skriver gode henvisninger!

Det er i noen tilfeller mulig å redusere konsultasjonstiden slik at undersøkelsen blir billigere. For å kunne være så effektive som mulig, ønsker vi oss at alle

henvisninger inneholder adresse, 11-sifret personnummer, samt oppdatert telefonnummer, ettersom vi ringer pasienten for å avtale time.

I tillegg skriver dere hva som ønskes gjort eller undersøkt, samt din diagnose (eller anslåtte diagnose).

Relevante opplysninger for oss er planlagt behandling som vedrører henvisningen, f.eks. «Pas. har karies, og det er satt opp time for fyllingsterapi» eller «Det skal lages krone på tannen etter rotfylling». Detaljer er ikke nødvendig dersom det ikke direkte berører behandlingen. Vi ønsker også informasjon om tolkebehov og relevante funksjonsnedsettelser; f.eks. synshemninger, demens, rullestolbruk.

For henvisninger til periodontist ønskes informasjon om hvor mange tenner pasienten har, og om dere skal trekke noen.

For henvisninger til oralkirurg ønskes informasjon om pasienten har behov for antibiotikaprofylakse.

Elektronisk kommunikasjon over helsenett:
Vi har ELINT-fase 2 og kan ta i mot henvisninger og røntgen i Opus. Ring resepsjonen, så setter vi dere opp som samhandlingspartner. Vi hjelper dere også gjerne med å sette oss opp korrekt i Opus og Visma Link hos dere.