Priser

Ofte er det vanskelig å si på forhånd hva en undersøkelse eller behandling vil koste. Vi har et takstsystem som baserer seg på den offentlige tannhelsetjenestens system. Ettersom systemet er omfattende og hver pasient har sine behov, er det vanskelig å gi helt konkret pris. Du vil alltid få vite på forhånd hva det koster å få behandling hos oss, og du kan ta utgangspunkt i prissettingen under.

Spesialist i Endodonti (Rotfylling)

Undersøkelse
1250,-
Tannrøntgen
130,-
En typisk undersøkelse vil altså koste 1380,-.
Spesielle utredninger vil ha andre priser.
Rotfylling:
Et/flere besøk
Fortann & hjørnetann
4200,-/6100,-
Liten jeksel (premolar)
5000,-/6900,-
Jeksel (molar)
6300,-/8500,-
Det er vanlig å måtte oppsøke sin tannlege etterpå for å gjøre en fylling eller krone.

Vi gjør også andre ting enn dette, men dette er takstene som brukes på de vanligste behandlingene. De fleste må betale rotfylling uten å få refusjon fra Helseøkonomi- forvaltningen (HELFO), men enkelte pasienter har rett på refusjon.

Spesialist i Periodonti (Tannkjøttssykdom)

De fleste undersøkelser og behandlinger for tannkjøttssykdom får støtte fra HELFO. En typisk førsteundersøkelse for tannkjøttssykdom koster 2325,- i egenandel. Dette inkluderer alt som vanligvis gjøres, også røntgenbilder.

Spesialist i oral medisin og kirurgi

De fleste undersøkelser og behandlinger gjort av kirurg får støtte fra HELFO. Kirurgen gjør mange forskjellige undersøkelser og behandlinger, den vanligste av disse er å operere ut visdomstann. En typisk operasjon av visdomstann koster 3335,- i egenandel, og alt uten etterkontroll er inkludert i dette priseksempelet. Etterkontroll gjøres normalt hos egen tannlege.